สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค เนื่องใน มหิดล-วันแม่ ประจำปี ๒๕๖๒มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Scroll to Top