ปฏิบัติการดนตรีสำหรับเยาวชนค่ายวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน

 

 

ปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีไทยสำหรับนักศึกษาจีน

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในโครงการสร้างความร่วมมือไทย-จีน พัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาจีน จาก Bisae University เรียนปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีไทย ณ ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

 

 

หลักสูตรอบรมภาษาไทยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน

Communicative Thai for Foreign Medical Practitioners Program (หลักสูตรอบรมภาษาไทยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน) April 18th – May 31st, 2018 (150 hours)

 

 

บรรยายและสาธิตในรายวิชาศิลปวิจักษณ์

บรรยายและสาธิตในรายวิชาศิลปวิจักษณ์ ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Scroll to Top