ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

เป็นหน่วยหนึ่งของงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่รวบรวม บันทึกและเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการสู่สังคม

ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นแหล่งรวมผลงานการบันทึกเสียงข้อมูลเพลงไทยของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๑) ที่บันทึกเป็นต้นฉบับเพลงไทยในแถบบันทึกเสียงชนิดม้วน (Reel Tape) และเป็นสำเนาเพลงในแถบบันทึกเสียงชนิดตลับหรือคาสเส็ท (Cassette Tape) มากกว่า ๒,๐๐๐ เพลง อยู่ในรูปแบบของการบรรเลงและขับร้องโดยครูอาวุโสของวงการดนตรีไทย ซึ่งเป็นผลงานการปรับวงและการบันทึกเสียงเพลงไทยที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร ที่สะสมมาเป็นเวลาถึง ๓๐ ปี (การสะสมเริ่มเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๑๑) มอบไว้ให้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ จัดเรียงหมวดหมู่ตามลักษณะในรูปแบบของวงดนตรีไทยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีไหว้ครูดนตรีไทย เสวนาวัฒนธรรมการดนตรีค่ายวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชน เวทีวัฒนธรรม ร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย บูรณาการกิจกรรมร่วมกับงานวิจัยและการเรียนการสอน การจัดการบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทยในโอกาสต่างๆ

เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้ที่ Tel.๐๒ – ๘๐๐๒๓๔๑ , ๐๒ – ๘๐๐๒๓๐๘ – ๑๔ ต่อ ๓๒๑๙ Fax. ๐๒-๘๐๐๒๓๓๒
www.arts.mahidol.ac.th  , https://www.facebook.com /ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

 

Scroll to Top