เรือนไทยมหิดล (ระเบียบ คุณะเกษม)

เรือนไทยมหิดล เป็นเรือนหมู่ ๕ หลัง มีชานแล่นถึงกันตลอด และมีศาลาริมน้ำอีก ๑ หลัง ได้ปลูกตามแบบแผนของเรือนคหบดีภาคกลาง ในชั้นต้นได้รับเงินบริจาคจากคุณระเบียบ คุณะเกษม เป็นทุนในการก่อสร้าง จึงได้เรียกเรือนไทยเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้บริจาคว่า “อาคารระเบียบ  คุณะเกษม”

ตัวอาคารได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์มากขึ้น ในห้องโถงของเรือนประธาน ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องบรรยาย เสวนา หรือเป็นห้องจัดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนบริเวณชานและเรือนขวาง ใช้เป็นที่แสดงศิลปวัฒธรรม ผู้ชมสามารถนั่งชมการแสดงและดื่มด่ำกับบรรยากาศวิถีไทย ด้วยแมกไม้ที่ร่มรื่นอยู่อยู่ล้อมรอบ ด้านข้างเรือนไทยมหิดล ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นสะแกทุ่งขนาดใหญ่ที่เกิดตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากในชุมชนเมือง อีกทั้งยังมีหมู่นกท้องถิ่นและนกป่าได้โผผินบินแวะเวียนให้ได้พบเห็นอยู่เสมอ

เรือนไทยมหิดล จึงเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวมหิดล สมดังกับคำของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้สร้างเรือนไทยไว้ให้เป็นศึกษาเรียนรู้ โดยกล่าวว่า ก็ดีแล้ว แม้ไม่คิดใช้ประโยชน์อะไร ก็ยังสมควรสร้างไว้ ต่อไปจะไม่มีคนสร้างได้นับแต่เริ่มก่อสร้างจวบจนปัจจุบัน เรือนไทยมหิดล อยู่ในความดูแลรักษาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชนและพักผ่อนหย่อนใจได้

Scroll to Top