การบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้ม เพลง พญาโศก สามชั้น โดยนายสุมนัส ไฝศิริ ในรายการ ร้องรำทำเพลงที่เรือนไทยมหิดล ตอน “ดนตรีไม้ไผ่ ” วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม)

Scroll to Top