ท่องเที่ยววัฒนธรรม

สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะ วัฒนธรรมเทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒธรรมอาเซียนประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในแต่ละประเทศ เป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดอัตลักษณ์ให้คงอยู่ต่อไป การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศของสถาบันฯนั้นมีความพิเศษ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสพื้นที่ผ่านองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยจะมีการบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านทั้งวิทยากรของสถาบันฯและวิทยากรในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายทางการศึกษา

 

 

พฤฒปัญญา ท่องโอกินาว่า อายุยืน

โครงการจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมในหลักสูตรพฤมปัญญาสูตรความสุขของผู้สูงวัย ศึกษาดูงานที่ศูนย์ Elder Group in Okinawa, NPOและหมู่บ้านโอกิมิ (OGIMI VILLAGE) วันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

 

เยือนถิ่นฉาน วันวานที่เชียงตุง

 

 

เที่ยวเขมรถิ่นไทย ซัวซเด็ยกัมพูชา

 

 

ม่วนอีสานเปิดตำนานเวียงจันทน์

 

 

ไทลื้อ ๓ แผ่นดิน

 

Scroll to Top