วันลอยกระทง

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดจัดประเพณีลอยกระทง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำหนดให้แต่ละคณะ วิทยาลัยและสถาบัน แข่งขันทำกระทงประกวด จัดขบวนแห่ และส่งนางนพมาศเข้าประกวดในแต่ละปี ที่จัดขึ้นภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

Scroll to Top