สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าร่วมงาน THE 14TH ASEAN AND 4TH ASEAN+3 YOUTH CULTURAL FORUM (AYCF+3) MALAYSIA October 4-8,2016 HOSTED BY UNIVERSITY SAINS MALAYSIA . โดยมีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยที่เป็นสมาชิก AUN เข้าร่วมประชุมและจัดการแสดงร่วมกัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Scroll to Top